Visie

Het clownspel vertegenwoordigt voor ons een expressieve activiteit. De cursus gaat er niet om een clown te leren spelen, maar je eigen manier vinden om clown te zijn. De deelnemers zijn de acteurs van hun eigen personage.
 Om onze eigen clown te vinden is het nodig te spelen met onze emoties en onze verborgen gebreken. Zo kunnen wij het leven geven aan een gevoelig en naïef personage, met veel fantasie dat in direct contact is met degenen die naar hem kijken.

Clown zijn is groeien. Groeien in onze aanwezigheid in het moment, onze aandacht, de acceptatie van onszelf en de ander. Ook is het groeien in onze eigen spelmogelijkheden, onze communicatie en ons gevoel voor humor en spot.
 De lessen zijn gebaseerd op improvisatie-oefeningen en bestaan uit: groepsoefeningen, tijd op het podium en momenten van terugblik.

Tijdens een improvisatie leer je om in contact te zijn met wat er op dat moment speelt en je fantasie uit te spelen. Ook leer je samenwerken met je mede acteurs en het publiek. 

Onze aanpak is stevig verankerd op het idee dat de emotionele kwaliteiten, de expressiviteit en de fantasie van de mens, een waardevolle bijdrage levert aan het spel. Deze moeten worden behouden en worden ontwikkeld om de acteur te voeden.

Zo kan leven worden gegeven aan een personage dat zo uniek is als degene die het personage speelt.

Wij gebruiken daarom strikte werkkaders die bevorderlijk zijn voor persoonlijke expressie. De aanpak is veilig, zorgzaam en uitdagend om het creatieve spel van de acteur te stimuleren. Ook wordt de tijd gegeven om te assimileren wat er is gebeurd.

Zo kan zowel de diversiteit van elk clownspersonage als de authenticiteit van de deelnemers worden beschermd en ontwikkeld.” 

De hierboven geformuleerde visie is van de Franse clownsschool Bataclown. Clowns Perspectief neemt zich voor om deze visie en aanpak te volgen en te respecteren. 

  • White Facebook Icon
  • Vimeo - Clownsperspectief